21.06.2024

Вижте кои пенсионери ще получат повече пари

1 min read
done

Пенсиите в България ще продължат да се увеличават по така нареченото „швейцарско правило“ (50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход за предходната година) в следващите три години. Това е записано в анализ на Националния осигурителен институт (НОИ), посветен на пандемията от Covid-19 и социалноосигурителната система.

При параметрите на текущата макроикономическа прогноза процентът за осъвременяване на пенсиите се очаква да бъде съответно 5,5% през 2022 г. и 5,6% през 2023 г.

С тези проценти ще нарастват и минималните размери на пенсиите за трудова дейност, както и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност. Така от 1 юли 2022 г. минималната пенсия за стаж и възраст ще достигне 316,50 лв., а от 1 юли 2023 г. – 334,22 лв. Социалната пенсия за старост пък ще нарасне съответно до малко под 159 лв. и до 165,68 лв. от 1 юли 2023 г.

Тъй като одобрената от правителството средносрочна бюджетна прогноза не предвижда увеличение на максималния осигурителен доход, максималният праг на пенсиите ще остане 1440 лв.

Промени в областта на краткосрочните обезщетения не се очакват, като динамиката на разходите за тях ще зависи основно от демографски и макроикономически фактори. И през 2022 г., и през 2023 г. балансирането на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване ще зависи от трансфера за покриване на недостига от средства.

Прогнозите са, че неговият дял от общите разходи (вкл. трансферите) ще намалява. От около 41,4% през 2021 г., делът на трансфера от централния бюджет за покриване на недостига от средства от разходите и предоставените трансфери ще намалее до 38,1% през 2022 г. и 37,9% през 2023 г. Това означава, че над 60% от разходите ще са „покрити“ от осигурителни приходи.

Що се отнася до Учителския пенсионен фонд и фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, тяхното финансово състояние в момента е и ще остане стабилно занапред, пише в анализа. Бюджетът на Учителския пенсионен фонд ще бъде на излишък, дължащ се на по-бързото нарастване на приходите от осигурителни вноски спрямо разходите за пенсии и добавки към пенсиите на учителите.

Заложеният през 2021 г. по бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ малък дефицит ще се запази и за двете години. Той няма да създава рискове пред функционирането на фонда, защото може лесно да бъде компенсиран през съществуващите налични средства, посочва се в анализа на НОИ.

Припомняме, че според приетия бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2020 г., ще бъдат осъвременени с прогнозен процент от 5 на сто, считано от 1 юли 2021 г. За януари, февруари и март 2021 г. е предвидено изплащането на еднократна допълнителна сума в размер на 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери. Така средният размер на пенсията на един пенсионер през 2021 г. се предвижда да достигне близо 489 лв., достигайки 41,9 на сто от прогнозната стойност на средния осигурителен доход за страната за същата година.

В анализа на НОИ се посочва още, че социалноосигурителната система заема централно място в усилията за справяне със социалните последици от пандемията. С промени в Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. бюджетът на фонд „Безработица“ беше увеличен с 1 милиард лева и това позволи да бъде реализиран цялостен пакет от мерки на пазара на труда.

В бюджетните параметри за 2021-2023 г. нарастването на разходите за труд на работодателите през системата за социално осигуряване е минимално (не се увеличават размерите на осигурителните вноски, запазва се размерът на максималния осигурителен доход), като така се създават благоприятстващи условия за стабилизиране на пазара на труда.

Наред с това, заложените за 2021 г. и следващата година бюджетни параметри ще позволят през държавното обществено осигуряване да се окаже положително въздействие върху потреблението на домакинствата, а оттам – и върху по-бързото възстановяване на българската икономиката след COVID шока.

Що се отнася за периода след 2021 г., прогнозата за бюджета на администрираните от НОИ фондове залага на допускането, че възходящото развитие на икономиката, доходите и пазара на труда ще продължи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.