• Home
  • Важно за пенсионерите – повишават всички пенсии от

Важно за пенсионерите – повишават всички пенсии от

Важно за пенсионерите - повишават всички пенсии

Всички пенсии ще се повишат с 5,5% от юли 2022 година. Това е записано в План за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България, който е качен за обществено обсъждане, пише Труд бг.

Разработването му се координира от Министерство на труда и социалната политика.

Проектът на плана е изготвен в рамките на Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика, в която участват представители на министерства, държавни агенции, социалните партньори, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българския червен кръст и др.

Индексирането на пенсиите е една от мерките в плана за увеличаване на доходите от пенсии. Процентът – 5,5 е изчислен въз основа на заложените в бюджетната прогноза за 2021  – 2023 г. ръст на средния осигурителен доход и ниво на средногодишния хармонизиран индекс на потребителските цени.

Така от 1 юли 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи до 316,50 лв., а социалната пенсия за старост ще нарасне до 158,89 лв.

В документа се напомня, че от 1 юли тази година всички пенсии ще бъдат индексирани по швейцарското правило с 5%, като социалната пенсия за старост ще се увеличи от 141,63 лв. на 148,71 лв. От началото на годината вече е повишена минималната пенсия на 300 лева от 250 лв., а максималната – на 1440 лева от 1200 лева.

Догодина нараства и нужната възраст за пенсиониране, като за жените тя се повишава с 2 месеца до 61 години и 10 месеца, а за мъжете – с 1 месец до 64 години и 5 месеца, пише още в плана. Необходимият осигурителен стаж пък ще се увеличи с 2 месеца и за двата пола.

Нараства и възрастта за придобиване право на пенсия за работещи в условията на първа и втора категория труд, учители, работещи в специалните ведомства и др. – с два месеца.

Освен ръст на пенсиите в плана са заложени и мерки за създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.

Социалното министерство предлага програма за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни хора над 55-годишна възраст. Тя се финансира с пари от бюджета, като за тази година сумата е над 1 млн. лева и с тях държавата ще покрива част от разходите за труд за период до 6 месеца.

Освен работа се предвиждат и мерки за спорт на възрастните хора.

Националната спортна академия предоставя свободен достъп до терен и съоръженията на него  за ползване от пенсионери, както алеи за разходки.

Кинезитерапевти и спортни педагози ръководят групи от 35-40 постоянни участници – общо 200 човека възраст от 60 до 95 години, с които се провеждат занимания 3 пъти седмично.

Водно-учебната спортна база на НСА в Несебър предоставя на организирани групи от възрастни хора своята база с отстъпка в цените и дейности, които оптимизират физическата активност.

Върви и специализирана услуга „Адаптирани водни спортове“ за възрастни хора с увреждания.

Някои от държавните предприятия наемат пенсионирани кадри, за да ползват знанията и уменията им, се разбира от плана за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора.

Така например Национална компания “Железопътна инфраструктура” наема на работа възрастни хора, пенсионирани от системата на НКЖИ, за да използва техните знания, умения, потенциал и предаването им на младите служители.

Дружеството сключва договори с пенсионирани кадри, като те са включени и в програми за менторство и приемственост. Същите се наемат и като обучители в Център за професионално обучение към “БДЖ- ПП” ЕООД, пише в плана.

Министерство на отбраната пък поддържа система за социална адаптация на военнослужещите, чрез включването им в квалификационни курсове, подготовка за започване на самостоятелна стопанска дейност и информиране за свободни работни места и участие в трудови борси, организирани от дирекции “Бюро по труда” на Агенция по заетостта.

В България 21,6% от хората са на възраст над 65 години, обявиха от европейската статистическа служба Евростат. По този показател сме на шесто място сред страните от ЕС.

Най-голям е делът на възрастните спрямо общото население в Италия (23,2%). Топ пет на държавите от ЕС с най-голям дял на хората над 65 години се допълва от Гърция и Финландия (по 22,3%), Португалия (22,1%) и Германия (21,8%). А веднага след тях е България.

Отделните райони на страната ни много се различават по отношение на възрастното население. Най-зле е Северозападния район, където 26,5% от хората са над 65 години.

Той е сред районите в ЕС с най-голям дял на възрастното население. В Югозападния район, в който влиза и София, хората над 65 годни са само 19,6% от населението.

През 2020 г. 20,6% от населението на ЕС е на възраст над 65 години, обявиха от Евростат. Десет години по-рано делът на тези хора е бил 17,6%.

От една страна това се дължи на удължаване на живота на хората, но от друга – на намалената раждаемост. Най-малки са дяловете на възрастовите хора в Ирландия (14,4%), Люксембург (14,5%) и Кипър (16,3%).

 

 

Leave A Comment