• Home
  • Предстои увеличение на пенсиите, но само за тези пенсионери

Предстои увеличение на пенсиите, но само за тези пенсионери

Предстои увеличение на пенсиите

Предстои увеличение на пенсиите

Очаква се увеличение на пенсиите

Поредното увеличение на пенсиите ще стане факт идната година.

Задава се повишение на всички пенсии, което ще бъде в размер на 5,5%. Това ще се случи от юли 2022 година, според заложеното в Плана за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България. Той е качен за обществено обсъждане, пише БЛИЦ, позовавайки се на Труд бг.

Обмислят увеличение на пенсиите с повече от 5%

Министерство на труда и социалната политика стои зад разработката на този план.

Проектът е изготвен в рамките на Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика. В нея участват представители на министерства, държавни агенции, социалните партньори, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българския червен кръст и др.

Една от мерките в плана за увеличаване на доходите от пенсии е индексирането им. Въз основа на заложените в бюджетната прогноза за 2021 – 2023 г. ръст на средния осигурителен доход и ниво на средногодишния хармонизиран индекс на потребителските цени е изчислено процентното увеличение, което ще бъде в размер на 5.5 %.

Това означава, че от 1 юли 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи ще се вдигне на 316,50 лв. От тази дата социалната пенсия за старост ще стане 158,89 лева, пише БЛИЦ.

loading…

Leave A Comment