• Home
  • По 200 лева на месец за тези млади българи от 1 октомври, нареди Николай Денков

По 200 лева на месец за тези млади българи от 1 октомври, нареди Николай Денков

По 200 лева на месец за тези млади българи от 1 октомври, нареди Николай Денков

И студентите дочакаха някой да се сети за тях. Сега, когато премиер е Николай Денков се обърна внимание и на образованието и подкрепата за него. Академикът е пряко свързан с образованието и неведнъж е казвал, че то е негов приоритет.

Малко преди старта на новата учебна година дойде новината, че студентските стипендии се увеличават от 1 октомври т.г.

От 85 лв. минималната става 120 лв.

За най-добрите студенти са предвидени стипендии от 180 до 200 лв.

Блиц новината бе съобщена по БТВ и Нова

 

Разбира се, условието е да са пълни отличници.

За по-високите стипендии са отделени 6 млн. лв. до края на тази година, а за ремонт на общежития са предвидени 100 млн. лв.

„Парите са налице, очакваме проекти от университетите”, каза премиерът.

Не всички получават тези пари месечно, има изисквания, които трябва да се покрият, за да може учащия да получи стипендия.

Някои от тях са:

Студентите трябва да са приети в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование.

Стипендията се отпуска само за периода на обучение за придобиване на една образователно-квалификационна степен “ бакалавър“ и на една образователно- квалификационна степен „магистър“.

Стипендии не се отпускат на тези, които прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:
– повтарящи поради болест;
– студентки-майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на
дете;
– повтарящи след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради
промяна в учебните планове и програми.

Условно записаните студенти нямат право на стипендия.
Подалите документи с неярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

Студенти, които са се преместили от една специалност в друга, или от едно учебно заведение в друго, нямат право на стипендия за учебните семестри, които повтарят поради преместването, ако през съответните семестри са получавали стипендия. Това са част от правилата, като всяко учебно заведение има собствени изисквания.

 

Leave A Comment