• Home
  • Майка на две деца принудена да връща 13 000 лв. на държавата

Майка на две деца принудена да връща 13 000 лв. на държавата

От НОИ й обяснили, че договорът й бил недействителен, Административният съд ще се произнесе по случая

ТД НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РАЗПОРЕДИ МАЙКА НА ДВЕ ДЕЦА ДА ВРЪЩА КРУПНАТА СУМА ОТ 13 262 ЛВ., получена от държавата за период от 2 години за отглеждане на по-големия й малчуган. В резултат на заповедта на обявената за длъжница от осигурителното ведомство всеки месец се прихваща сума от второто майчинство, оставяйки я с доход, сходен с прага на бедност в България – 369 лв. Жената смята, че няма основание държавният орган да предприеме мярката срещу нея, защото, като всеки редовен гражданин на страната, е работила, била е осигурявана, плащала е данъци и й се е полагало гарантираното от закона обезщетение за отглеждане на дете. Мотивите на ведомство обаче са, че трудовият договор на майката е недействителен и сключен само и единствено с цел да се облагодетелства от паричните помощи от държавата. По случая ще се произнася Административният съд в старата столица.

Потърпевшата е Марияна Стойкова от Велико Търново, която разказва, че на 1.08.2015 г. е започнала работа на длъжност технически сътрудник в местна фирма. Между нея и работодателя има сключен трудов договор, уточняващ възнаграждението, работното време и т.н. Към момента на стартиране на задълженията й във фирмата жената е била бременна, но това не е попречило да изпълнява възложените й дейности. 10 дни по-късно излиза в болничен, а на 17 септември 2015 г. ражда сина си и остава в майчинство за 2 години.

В СРЕДАТА НА СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА ПОЛУЧАВА ПИСМО ОТ ТД НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, в което я уведомяват, че трябва да възстанови определените от ведомството като „недобросъвестно“ получени парични обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на малко дете в размер на 13 262 лв., от които 9406 лв. главница и 3856,27 лв. лихва. Според ведомството Марияна е била фиктивно назначена на работа и не е извършвала трудова дейност. Дават й шанс да докаже, че обвиненията не са основателни, и тя представя копие от трудовия договор, документи от работодателя, гарантиращ, че майката е работила във фирмата, писмени показания на нейни колеги и т.н. Доказателствата обаче не успяват да убедят експертите в тезата на Марияна и започват принудителните мерки срещу нея. Първоначално й спрели обезщетенията за безработица, а после стартирало прихващането на суми от второто майчинство.

От ТД на НОИ изпратили писмо до бившия работодател на жената с предписание да обяви договора за недействителен и да го заличи. Успоредно с това пък от ведомството премахнали от трудовия стаж на жената времето, в което е била по майчинство.

„Обидно е за българската майка, родила и отгледала живо и здраво дете, да възстановява парични суми, които й се полагат по закон. Аз съвестно спазвах трудовите си задължения и това се подкрепя от предоставените документи за доказателства. Липсват мотиви за разпорежданията, тъй като единствено се сочат текстове от Кодекса за социално осигуряване, без да се посочват в какво точно е моето виновно поведение и нарушаване на този закон. Считам, че е налице и изтекла давност, защото изплатените суми са за периода от 15.08.2015 г. до 3.11.2017 г.“, споделя Марияна.

Тя допълни, че не вижда проблем в това една жена да започне работа по време на бременността и обратното – би било дискриминация спрямо жените, очакващи рожба, да бъдат лишени от възможността да се трудят и да получат средства, с които да се издържат.

„БОРБА“ ИЗПРАТИ ОФИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ДО ТД НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОТКЪДЕТО ОТГОВОРИХА, че индивидуалните административни актове срещу потърпевшата са издадени в резултат на извършена проверка по разходите на държавното обществено осигуряване на осигурителя на Марияна.

„Националният осигурителен институт е специализирана публична институция, която съгласно Кодекса за социално осигуряване управлява държавното обществено осигуряване в Република България. В тази връзка на институцията са вменени контролни функции и правомощия с цел ограничаване на причинените щети на бюджета на ДОО от неправилно извършени осигурителни разходи, включително от неправилно удостоверяване на осигурителен стаж и доход, недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания и възстановяването им по предвидения в закона ред“, се допълва още в становището.

Марияна е подала жалба в Административния съд в старата столица срещу всяко едно от разпорежданията срещу нея от ТД на НОИ – Велико Търново. В рамките на тези производства ще бъде извършена проверка относно правилността и законосъобразността на постановените решения на директора на местното осигурително ведомство.

„Ако не успея да спечеля делата, тъй като до момента няма съдебно решение в полза на гражданин, потърсил защита в Административния съд срещу ТД на НОИ – Велико Търново, единствената ми опция остава да моля за помощ президента за опрощаване на задълженията“, заяви Марияна.

Leave A Comment