• Home
  • Лоши новини за третата възраст: От НОИ се заканиха да спират пенсии

Лоши новини за третата възраст: От НОИ се заканиха да спират пенсии

НОИ ще може да спира изплащането на пенсията за проверка на обстоятелствата, от които зависи правото за получаването й или нейният размер. Към такава мярка ще се пристъпва, „ако се установят данни за извършено престъпление от значение за правото или размера на пенсията“. В този случай материалите, обосноваващи спирането ще се изпращат на съответния прокурор, уточнява segabg.com. След приключването на наказателното производство материалите от него ще се изпращат на длъжностното лице за възобновяване изплащането на пенсията или нейното прекратяване.

Това гласи промяна в Кодекса за социално осигуряване, която се прокарва с бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. От нея излиза, че от следващата година НОИ ще може да спира пенсията преди съдът категорично да е установил, че е налице злоупотреба. Сега практиката е друга – случаите на измами се предават на прокуратурата и след приключване на наказателното производство неправомерно получените суми се възстановяват.

По повод измами с инвалидни пенсии например, преди година от НОИ коментираха пред БНР, че „институтът няма правно основание да спира изплащането на инвалидни пенсии в случаи, по които работи прокуратурата, до окончателно произнасяне на последната съдебна инстанция“.
В момента пенсията може да се спира при няколко ограничени хипотези – по искане на лицето, когато пенсионерът не е получавал пенсията повече от 6 месеца, когато не спазва предписания на ТЕЛК/НЕЛК. Пенсията се спира от длъжностно лице в случай на смърт на пенсионера, когато лицето не се яви за преосвидетелстване от медицинската експертиза, както и „ако отпадне основанието за получаването й“.

Друг нов текст предвижда процедурата по отпускане, изменение или преизчисляване на пенсия да се спира за срок до 6 месеца, ако възникне необходимост да бъде извършена проверка на обстоятелствата, от които зависи размерът на пенсията. Това потенциално може да отложи с почти една година отпускането на пенсията, тъй като срокът за издаването на разпореждане за пенсия от тази година е 4 месеца, а сега към тях се прибавят още до 6.
6-месечен срок за проверка се въвежда и при сходни процедури относно болнични, майчинство и обезщетения за безработица.

За разлика от пенсиите, тези обезщетения и сега можеха да бъдат спрени за извършване на проверка. Въвеждането на срока ГЕРБ представя като защита на интересите на гражданите. „Проверките са от съществено значение при определяне на правото и размера на паричните обезщетения, помощите и пенсиите, изплащани от държавното обществено осигуряване. В същото време е необходимо да бъде защитен и интересът на правоимащите лица, като бъде определен изричен максимален срок за извършване на проверката и произнасяне на длъжностното лице“, посочват вносителите.

С други текстове се правят промени и в Наказателния кодекс. Измамите в особено големи размери с пари от НОИ и НЗОК се приравняват на тези със средства от държавния бюджет и ще се наказват с лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 1000 до 5000 лв. „Промените са свързани с обстоятелството, че през годините са констатирани опити за неправомерно получаване на средства от фондовете на ДОО и от фондовете на НЗОК чрез използване на документи с невярно съдържание.

В тези случаи органите на НОИ са сезирали компетентните органи на досъдебното производство. В по-голямата част обаче прокурорските преписки са приключени с отказ за образуване на досъдебно производство. Причината е, че бюджетите на ДОО и на НЗОК не са част от държавния бюджет, а са самостоятелни бюджети, които се приемат по специален ред“, мотивират се вносителите.
НА ВТОРИ ПРОЧИТ

ГЕРБ са се сетили със закъснение да защитят хората, които са принудително в неплатен отпуск заради спряно производство или ограничителни противоепидемични мерки. С промени, внесени от Светлана Ангелова и други депутати от ГЕРБ, в закона за мерките и действията по време на извънредното положение се записва, че през 2021 г. за осигурителен и трудов стаж ще се признават до 60 работни дни неплатен отпуск. По принцип годишно се признават до 30 дни неплатен отпуск, но в средата на годината управляващите удължиха двойно този период. Не е ясно защо това не бе предвидено в разпоредбите на закона още при изготвянето му.

Това обаче е единствената добра новина от внесените преди второ четене изменения в проекта. Депутати от ГЕРБ са внесли три различни промени в него, но нито една от тях не предвижда отмяна на най-критикуваните параметри. Така 2021 г. ще е благоприятна само за хората с минимална пенсия и за част от хората, ограничени от тавана. ГЕРБ не смята да увеличи тежестта на всяка година стаж в пенсионната формула, нито да изтегли по-напред във времето осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило, което догодина ще е с 5%.
Осигурителната тежест остава без промяна, но обезщетенията за майчинство и безработица – също. Следващата година ще е последната, в която пенсионерът ще има право да избере старата методика на изчисление на пенсията му, ако тя е по-благоприятна за него. За хората с инвалидни пенсии също има лоша новина – ако са от тези, които са се пенсионирали по-късно заради недостигащ стаж (чл. 68, ал. 3 от КСО), то инвалидната им пенсия вече не е пожизнена.
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ОПОЗИЦИЯТА

Въпреки че управляващите зачеркнаха тази възможност, парламентарната група на „Коалиция за България“ все пак внася текст за преизчисление на пенсиите от 1 юли със средния осигурителен доход за 2016 г., като е направила и съответните корекции в приходите и разходите на бюджета. Левицата предлага и минималното дневно обезщетение за безработица да бъде не 12 лв., а 17.50 лв., а максималното предлага да се увеличи от 74.29 на 102.85 лв. на ден.

Трима депутати от БСП – Надя Клисурска-Жекова, Виолета Желева и Георги Гьоков, ще се опитат да убедят мнозинството да се откаже от репресивната мярка да прати всеки, придобил пенсия с недостатъчно стаж на преосвидетелстване за пенсия. Според сега действащия текст пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възраст за пенсия се отпускат пожизнено, като в това условие са включени и хората, които поради недостатъчно стаж трябва да чакат да навършат 66 години и 8 месеца.

Нова тесла за третата възраст: Режат с 9% пенсията от НОИ, ако получаваш втора

По известни само на ГЕРБ причини със закона за бюджета на ДОО за 2021 г. бе внесена промяна, с която правото на пожизнена инвалидна пенсия се ограничава само до хората, които са се пенсионирали по общия ред за трета категория. От внесените за второ четене промени в закона не личи управляващите да са забелязали това недоразумение и да смятат да се откажат от него.

В два отделни законопроекта Георги Гьоков от БСП и Хасан Адемов от ДПС предлагат увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула от 1.2 на 1.3 – плавно увеличение на този коефициент бе предвидено в кодекса, но през 2019 г. ГЕРБ го зачеркна без аргументи. В хаотичното говорене за преизчисление на пенсиите при подготовката на бюджета се появи идея с по-висока тежест да бъдат преизчислени и старите пенсии, което би ги увеличило по справедлив начин, съизмерим с осигурителния принос на човека, но социалният министър Деница Сачева обяви, че хазната не може да си позволи такъв разход.

Хасан Адемов предлага и още една промяна, която последователно защитава почти всяка година – осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило да се извършва по-рано през годината, а не през юли, за да има малко повече подкрепа на възрастните през зимния сезон. Този път той предлага швейцарското правило да се приложи още от началото на годината.

Сред внесените за второ четене предложения има и направо фантастични – „Воля“ е внесла предложение минималната пенсия да стане 350 лв., а за всеки месец на следващата година да се изплащат по 100 лв. добавка на пенсионерите. „Воля“ предлага и от 1 януари да отпадне таванът на пенсиите – нещо, което трябваше да стане за новите пенсии през 2019 г., но ГЕРБ се отметна от този си законов ангажимент.

Leave A Comment