• Home
  • Ето с колко увеличават пенсиите от 1 юли!

Ето с колко увеличават пенсиите от 1 юли!

Ето с колко увеличават пенсиите от 1 юли!

В бюджета за 2024 г. е предвидено индексиране на пенсиите с 11 на сто от юли.

А към края на миналата година средният размер на основната пенсия е нарасна до близо 750 лв. В резултат на предстоящото увеличение основните пенсии на хората ще бъдат вдигнати средно с 82 лв.

Освен това вдовишките пенсии ще бъдат увеличени от сегашните 26,5% на 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг или съпруга. Така увеличението от 1 юли за хората, които освен собствената си пенсия получават и вдовишка, ще бъде по-голямо и средният му размер ще надмине 100 лв.

 

Минималната пенсия от 1 юли 2024 г. ще нарасне от сегашните 523,04 лв. на 580,57 лв., което представлява ръст с 57,71 лв. Близо всеки трети с пенсия за стаж и възраст взима именно минималната пенсия, показват данните на НОИ.

За други 446 хил. души водещата  пенсия е за инвалидност поради общо заболяване. Останалите пенсии са отпуснати на различни основания, като например социални пенсии за инвалидност или старост, за военна инвалидност и така нататък. Над 36% от хората с пенсия за стаж и възраст, или над 512 хил. души взимат минимална пенсия.

Данните на НОИ показват, че близо 77% от хората с пенсии за инвалидност поради общо заболяване получават минималната пенсия за съответната група инвалидност. Като добавим и останалите пенсии се оказва, че над 856 хил. души, или над 45% от всички хора с пенсии, получават съответната минимална пенсия.

От социалното министерство правят преглед на пенсионната система в страната с идея да предложат реформи. Някои депутати застъпват идеята, че за размера на пенсиите по-голяма роля трябва да има личният осигурителен принос на всеки човек, а допълнително трябва да дават социални помощи само на най-нуждаещите се.

Това всъщност означава минималната пенсия да не бъде вдигана толкова много, колкото досега, както и да бъдат орязани социалните пенсии и тези за старост. Много хора в момента, според действащите правила за определяне на пенсията им и на база правените вноски по време на трудовия ми стаж, би трябвало да взимат по-малка сума от минималната пенсия. Но реално взимат минималната пенсия.

Проблемът в България не е в твърде високата минимална пенсия, а в това че останалите пенсии са твърде ниски. Според актуализираната тригодишна прогноза на Министерство на финансите разходите за пенсии през настоящата 2024 г. ще бъдат 10,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. При положение, че средно за страните от ЕС разходите за пенсии са 12,9% от БВП на страните членки.

В Гърция разходите за пенсии са 16,4% от БВП, в Италия са 16,3%, а във Франция са 14,6% от БВП, показват последните данни на Евростат. В Германия разходите за пенсии са 12,2% от БВП на страната, което е по-ниско от средното ниво за страните от ЕС. Ако България достигне нивото на разходите за пенсии в Германия, това би означавало парите за пенсионерите през 2024 г. да нараснат с близо 3,5 млрд. лв.

Leave A Comment