• Home
  • Ето какво трябва да направите след отпадането на трудовите книжки, за да не загубите стаж

Ето какво трябва да направите след отпадането на трудовите книжки, за да не загубите стаж

Ето какво трябва да направите след отпадането на трудовите книжки, за да не загубите стаж

Както може да сте чули, трудовите книжки отиват в историята.

Вместо това данните за труда ни ще се съхраняват в дигитален регистър за заетост.

Това ще прекрати възможността за фалшифициране на трудовия стаж. Сега ще ви дадем някои обяснения, защото темата не е никак проста и има подводни камъни. Не можем просто да скъсаме трудовата си книжка, както направихме със синия талон.

От кога трудовите книжки отпадат?

Срокът, който е записан в промените, 1 септември 2026 година за държавните служители и през 2025 за работещите в частния сектор. Това ще рече, че процесът ще отнеме 2-3 години. Това днес е само началото.
Ще трябва да се извърши така нареченото приключване на трудовите книжки към определена дата

Това ще рече, че всяка фирма ще трябва да извърши тази процедура, с цел да можем да използваме наличната си трудова книжка при евентуални спорове в бъдещо време. Самите трудови книжки няма да се дигитализират. Ще имате необходимост от старата си трудова книжка и при определяне на размера на бъдещата ви пенсия. НАП разполага с данни за трудовите договори от 2001 година насам.

До 1 юни 2026 година, или при прекратяване на трудовия договор между 1 юни 2025 и 2026 година, работодателите оформят трудовата книжка, записвайки трудовия стаж към 1 юни 2026 година. Трябва да има подпис от работодателя и главния счетоводител.

Ако след 1 юни 2025 година загубите или унищожите трудовата си книжка, нова може да ви се издаде от „Инспекция по труда“, с данните за стаж преди 1 юни 2205 година. Подава се писмено заявление-декларация, заедно с удостоверение от работодателите.

До 31 декември 2026 година, или при край на службата между 1 юни 2026 и 31 декември 2026 година, държавните служители трябва да получат заверяване на служебната си книжка с трудовия стаж към 1 юни 2026 година.

До 6 месеца след 1 януари 2026 година, човешките ресурси, които отговарят за държавните служители, вписват в регистъра по заето данните от служебната книжка.

Leave A Comment