23.07.2024

Ето ги най-новите условия за пенсиониране от тази година. Колко осигурителен стаж Ви трябва и на каква възраст трябва да сте

1 min read
done

Ето ги най-новите условия за пенсиониране от тази година

За да могат да се възползват правото си на пенсионно възнаграждение за осигурителен стаж и възраст през 2021 година, всички лица е необходимо да са натрупали определен осигурителен стаж и да са навършили минималната пенсионна възраст.

Условията за придобиването на гореспоменатото право могат да се проследят на таблицата по-долу. Освен това, е необходимо да се има предвид, че след 31 декември 2037 г. пенсионната възраст ще бъде обвързана и с увеличаването на средната продължителност на живота.

Условия за пенсиониране

Освен това, правото да се присъди пенсионно възнаграждение не може да се погаси по давност.

Това ще рече, че българските граждани, покрили през изминалата 2019 г. необходимите условия за придобиването на право на пенсия за стаж и възраст, ще имат възможността да се пенсионират и през 2020 година, както и през следващите, без значение дали условията за пенсионирането са променени, или не.

Когато българските граждани по една или друга причина не могат да покрият право на пенсия съгласно условията, посочени по-горе, те получават възможността да се пенсионират за осигурителен стаж и достигната възраст, когато навършат 66 години за двата пола и минимум 15 години реален осигурителен стаж (това може да се провери в таблицата по-долу.

Най-новите условия за пенсиониране

Българските граждани, имащи нужния изискуем осигурителен стаж, посочен в чл. 68, ал. 2 от КСО, могат по тяхно желание да се пенсионират до 12 месеца по-рано от изискуемата та възраст, посочена в чл. 68, ал. 1.

Добре е да се има предвид, че пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението и се превежда пожизнено, като размерите й се намаляват с 0,4 % за всеки месец, който недостига до навършването от лицето на възрастта, посочена в чл. 68, ал. 1.

Българските граждани, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст в намалени размери, нямат правото да получат пенсии по чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от Кодекса за социално осигуряване (чл. 68а от КСО).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.