• Home
  • Депутатите окончателно решиха: Ето какво ще стане с пенсиите след

Депутатите окончателно решиха: Ето какво ще стане с пенсиите след

Депутатите окончателно решиха: Ето какво ще стане с пенсиите след

От 1 юли тази година, пенсиите ще бъдат увеличени средно с повече от 80 лева, съгласно обявените данни. Към края на миналата година, средният размер на основната пенсия вече беше достигнал близо 750 лева. Следващото увеличение ще повдигне основните пенсии на гражданите средно с още 82 лева. Тази промяна също така ще се отрази на вдовишките пенсии, които ще бъдат увеличени от сегашните 26,5% на 30% от размера на пенсията на починалия съпруг или съпруга.

Значително по-голямо увеличение ще се отчете за онези, които получават както собствената си пенсия, така и вдовишка. За тях, средният размер на увеличението ще надмине 100 лева. Този факт е от особено значение, тъй като значителен брой хора в България се ползват именно с минималната пенсия, според данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Но проблемът със системата на пенсиите не е само в ниските суми. Важен аспект е и продължителността на получаване на пенсии. Средната продължителност на живота в България е също значително по-ниска в сравнение с другите държави от Европейския съюз. Това означава, че пенсионерите у нас получават пенсии за по-кратък период от време.

Например, възрастта за пенсиониране във Франция е увеличена от. 62 на 64 години, като това води до удължаване на периода, в който хората се ползват от пенсията си. Въпреки че това предизвика протести, възрастта за пенсиониране беше повишена във Франция.

В сравнение с другите страни от ЕС, средната продължителност на живота в България е по-ниска. Но не само това, регионите в страната също имат най-кратка продължителност на живота в сравнение с регионите в ЕС.

Най-голямата средна продължителност на живота в ЕС е в региони като Комунидад де Мадрид в Испания, Тренто в Италия и Ил дьо Франс във Франция. Те се радват на значително по-дълъг период на получаване на пенсия.

И въпреки че в столицата пенсиите са по-високи в сравнение с останалата част от страната, дори и там средните суми все още са под 1000 лева. Този факт подчертава необходимостта от по-голямо внимание към системата на пенсиите в България и от изграждане на устойчива и ефективна система за осигуряване на достойни пенсии за всички граждани.

Leave A Comment