Нов обрат с добавките от 50 лева, вече няма да има помощи за

По 50 лв. към пенсиите и през април – Телевизия ТВ САТ КОМ

Пенсионери остават без помощи за отопление. Причината е добавката от 50 лева, която се дава към всички пенсии вече близо една година. Заради нея хората не могат да изпълнят изискването за доход, за да получат помощите, сигнализира омбудсманът Диана Ковачева, съобщава “Труд”.

По думите ѝ много хора, които ще получат добавка от 50 лева, се притесняват, че ще прескочат прага за получаване на помощи за отопление.

“Изпратих препоръка да се вземе предвид добавката от 50 лв., заради която има много хора, които могат да прескочат линията”, заяви омбудсманът.
Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп – или т. нар. диференциран минимален доход, който зависи от възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други. Той се определя като процент от гарантирания минимален доход за страната, който за тази година е 75 лева.

Размерът на месечната помощ е разликата между диференцирания минимален доход, както е определен спрямо ситуацията на конкретния човек и неговия доход от предходния месец. Например ако живеете сам и сте над 75 години, ДМД за вашата социална категория е 123,75 лева. Ако вашият доход е 100 лева, месечната помощ е в размер на 23,75 лева.

Освен по дохода, тези хора трябва да отговарят и на други условия – да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане, да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, както и спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв.

803 000 души получават пенсии под линията на бедност от 369 лева, сочи справката от НОИ, която омбудсманът е получила. “Изпратих препоръка до социалния и финансовия министър с настояването да бъдат актуализирани пенсиите така, че те все пак да надвишават линията на бедност”, допълни Ковачева. Според нея системата е несправедлива спрямо онези, които имат стаж за пенсиониране, но нямат навършени години.

“Съгласна съм, че докато навършат възраст, може да взимат по-малко. Въпросът е, че сега до края на живота си ще останат с тези ниски пенсии. Смятам, че е нечестно и дискриминационно”, заяви Ковачева.

Пенсионерите ще получат осъвременения по “швейцарското правило” размер на трудовите си пенсии.

Осъвременяването се извършва с 5 на сто върху действителния или запазения размер на пенсиите към 30 юни 2021 г., без изплащаните към тях добавки. Когато осъвремененият размер е под минималния размер на пенсията за съответния вид, той се приравнява на минималния размер, а когато е над максималния – се ограничава до него.

През 2021 г. по изключение повишаването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, от който са производни минималните размери на другите видове пенсии за трудова дейност, се извърши шест месеца по рано – от 1 януари вместо обичайното от 1 юли. Тъй като не е предвидено минималният размер на трудовите пенсии да се увеличи повторно през тази година, пенсиите, които след осъвременяването през юли не надхвърлят минималния праг за съответния вид, ще продължат да се изплащат в същия размер.

От 1 юли е увеличен с 5 на сто и размерът на социалната пенсия за старост, както и размерите на другите пенсии, несвързани с трудова дейност, които се определят като процент от размера на този вид пенсия.

Пенсионерите могат да се информират за новите размери на пенсиите си чрез електронната услуга “Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК” на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *