До всички пенсионери: От 5-ти септември влиза в сила нов закон за вас

Преизчисляването на пенсиите на хората, които продължават да работят, ще става по нова схема, пише „Труд“.

Промяната засяга близо 407 000 пенсионери, които имат придобит стаж и доход след пенсия. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, качена за обществено обсъждане.

Те се правят заради измененията в Кодекса за социално осигуряване, уточнява вносителят – Министерството на труда и социалната политика.

В тях е записано, че НОИ ще преизчислява пенсиите служебно от 1 септември всяка година. За база ще се взимат данните за положения осигурителен стаж през предходната година
А за самоосигуряващите се актуализацията ще става на база внесените осигуровки до 31 декември включително на предходната година и които са налични в системата на НОИ към 1 март на текущата година.

В този случай през следващите години пенсията му продължава да се преизчислява веднъж годишно, но от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Ако обаче новият осигурителен доход е по-нисък, той няма да се вземе предвид и пенсията ще се определя само въз основа на стажа.

Когато пенсионерът иска да се вземе предвид и осигурителният му доход, следва да знае, че служителите на НОИ трябва да изчакат обявяването и на средния осигурителен доход за страната за всички месеци до датата на преизчисляването.

Тази величина е необходима за преизчисляването на индивидуалния коефициент, като новият му размер участва при определянето на преизчисления размер на пенсията, само ако това е по-благоприятно за пенсионера.

В наредбата е записано още, че заявление за преизчисление може да се подаде както едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, така и на по-късен етап.

Ако са подадени заедно, то първото увеличение на пенсията ще бъде през следващата година от първо число на месеца, следващ този, в който е било внесено заявлението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *